Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook Login
topimg.jpg
topimg2.jpg

Effektliste

Effektliste

Tilbage til liste

8002 - Familien Benzon
Placering:IT arkiv
Tilgået:
Bygget:
Udgivet:
 

Klik på billedet for at se fuld størrelse.

Det ældste kendte billede af Mester Benzon.
Det skulle være ombord på dampskibet "Pan", som han byggede i 1861.
Foto: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Beskrivelse:

Familien Benzon, en legende i dansk lystsejlads.


Af Bent Lyman

Kilde: Skibsbygmesteren E.C. Benzon og hans skibe, Danske Lystbåde oa.


    Der var engang i sejlsportens absolutte barndom en foretagsom og meget visionær ung mand i Nykøbing Falster, som kom til at præge lystsejladsens udvikling markant. Når vi i dag frydes ved synet af gamle spidsgattede toldkrydsere som ”Viking” i Svendborg eller ”Kong Bele” hos Walsted og rundbovede og elegant spejlgattede galeaser og skonnerter, ja så er det købmandssønnen Eggert Christoffer Benzon, som introducerede linierne i midten af sidste århundrede. Hvad ingen kunne vide var, at familien Benzon i et helt århundrede kom til at spille en meget betydende rolle i lystsejladsen.
    Eggert C. Benzon så dagens lys i 1823 i Stubbekøbing, og 10 år gammel kom han til Borgerdydsskolen i København for efter konfirmationen at komme i lære på Holmens Konstruktionsskole. Her fik han de fineste anbefalinger fra viceadmiral Shifter i 1844, og efter et par år som sømand ude i den store verden blev han undermester på et værft i Åbo i Finland. Da krigen brød ud i 1848, vendte han tilbage til Danmark, og ved faderens hjælp købte han kontant for den nette sum af 3.000 rigsdaler en skibsbyggerplads i Nykøbing Falster. Også hans 2 år ældre broder Alfred Benzon, som havde studeret til farmaceut i Tyskland, kom hjem, og han erhvervede Svaneapoteket i København i 1849, som han ved stor foretagsomhed gjorde til hovedstadens førende.
    Mester Benzon søsatte sit første skib, skonnerten ”Thor” i Nykøbing Falster i maj 1849 som 25-årig. Skonnerten var længere og slankere en samtidens fragtskibe, og det viste sig, at den sejlede fremragende. I 1853 havde Benzon søsat 5 vellykkede fartøjer, og Finansministeriet overlod ham bygningen af et nyt chefskib til krydstoldvæsenet. Skonnerten ”Argus” var meget inspireret af den amerikanske kapsejladsskonnert ”America”, som blev bygget i 1851 med skarp klipperstævn og stærkt bagudhældende master. ”America” vandt som bekendt den ombejlede ”100 guinnes Cup”, som nu er verdens mest eftertragtede sejlsportstrofæ, ”America’s Cup”.
    I 1870’erne regnedes Mester Benzon for Danmarks absolut førende skibskonstruktør. Han elskede at eksperimentere og udvikle, og han byggede Danmarks første overjordiske ishus, ligesom hans isskab blev kopieret over hele landet. Tidligere gemte man vinterens is i dybe kældre. Men det er naturligvis fartøjerne, der interesserer os sejlere mest, og mangfoldige var hans lystbåde fra små sænkekølsbåde til større jagter, hvor den rundgattede ”Caroline”, som han byggede i 1866 til sin bror i Stubbekøbing, vandt kapsejladsen ud for Nyborg, den gang ”Dansk Forening for Lystsejlads” blev grundlagt. ”Caroline” var et eksperiment med 2 fods spanteafstand samt lodrette lister, som vi i dag kalder svøb. Det var en let og stærk konstruktion, som den gang var banebrydende. ”Caroline” blev først hugget op i 1918.
    I 1871 tegnede Mester Benzon en topsejlsskonnert til Hans Christensens værft i Marstal, og den blev prototypen for de senere så kendte Marstalskonnerter med jagtskrog. Efterhånden helligede mesteren sig lystfartøjerne, og i 1877 søsatte han sin største lystkutter ”Emilie” på hele 57 yachttons.
    Grundet engelskinspirerede måleregler mistede Mester Benzon interessen for kapsejladsbåde, for de den gang så populære ”planke på kant” både svarede ikke til hans opfattelse af gode sødygtige både.

    1896 byggedes den sidste kutter ”Svava”, hvorefter skibsbyggeriet blev lukket, og mesteren fortsatte konstruktionsarbejdet, indtil synet svækkedes drastisk i 1909. Han deltog dog efterfølgende ivrigt i debatten om måleregler til sin død i 1912.

Et sejlende familiedynasti


    Som det er fremgået, var hele familien sejlsportsinteresseret, og familien Benzon prægede lystsejladsen meget og positivt. Mesterens ene bror, C.B. Benzon overtog faderens købmandsgård i Stubbekøbing og blev konsul. Han var en af de 5 stiftere af Dansk Forening for Lystsejlads, senere Kongelig Dansk Yachtklub, KDY og en ivrig kapsejler.

    Alfred Benzon Jr. 1855-1932 har sikkert fået sin interesse for lystsejlads fra sine farbrødre, og det er tænkeligt, at han som 11-årig var med til kapsejladsen ud for Nyborg i 1866, som førte til dannelsen af Dansk Forening for Lystsejlads. Alfred Benzon Jr. videreførte i 1844 Svaneapoteket på Østergade i København sammen med sin et år yngre bror Otto Benzon. Begge brødre var uddannede farmaceuter. Sideløbende med uddannelsen til farmaceut tog Alfred undervisning hos maleren P.S. Krøyer og drømte måske om en kunstnerisk løbebane. Han udstillede flere sæsoner på Charlottenborg, og AB blev en anerkendt signatur. Alfred Benzon Jr. havde således en kunstnerisk åre som ”mesteren”. Han var dog primært en ivrig ”amatør” bådkonstruktør og var naturligvis meget interesseret i måleregler.
Otto Benzon havde også en kunstnerisk åre og skrev skuespil til Det kongelige Theater, som han i en periode også var direktør for.
    Helt tilbage i 1893 skabte Alfred Benzon Jr. en dansk, svensk, tysk regel, som blev kaldt ”Københavnerreglen”. I 1906 var han sammen med nordmanden Johan Anker drivkraften bag R-reglen, som blev vedtaget af Yacht Racing Association. I 1919 var han i London med til at udforme den nye R-regel, som med modifikationer og ændringer bruges i dag til 6, 8 og 12 metere. For mange danskere vil han især huskes for den gode simple NL-måleregel, som bestod lige fra 1913 og frem til 1973 uden ændringer, og først med DH reglen i 1984 ophørte NL reglen.
    Alfred Benzon Jr. var også kendt som en vittig taler og glimrende skribent i klub- og selskabslivet, og han fik også en politisk løbebane. Fra 1896 til 1908 sad han i Københavns Borgerrepræsentation for det ”nye” venstre, som den gang svarede til navnet!
    I 1901 til 1903 var Alfred Benzon Jr. i Folketinget, og i 32 år var han formand for Danmarks Apotekerforening.
    Alfred Benzon Jr. havde så mange gøremål, at han faktisk aldrig selv ejede en båd, men kun var partreder i fx ”Enten-Eller”. Han sejlede ikke selv, men måske var han medejer af flere både for at være i KDY’s første afdeling.
Som Jan Ebert så rammende udtrykker det, var Alfred Benzon Jr. nok Danmarks største navn inden for sejlsport men noget af en landkrabbe!

    Familiedynastiet fortsatte i sejlsportskredse, og selv om Alfred Benzons søn dr. Bøje Benzon mest var kendt som storvildtsjæger og zoolog, satte han rekord på Sjælland Rundt med 10 timer 20 min i motorbåden ”Fandango” i 1937. Bøje Benzon var bidt af fart, og hvert år byggede han en ny motorbåd med større og større motorer og forærede den ”gamle” væk. Hans søn Niels Benzon var yderst aktiv i KDY, hvor han var formand i den lange periode fra 1932 til 48. Der er sikkert mange, der stadig husker hans elegante 15 mR-yacht ”Safari”, som Niels Benzon var ejer af fra 1930 til 40. Det imponerende fartøj på 23,10 m blev i alle årene sejlet uden motor og havde fast station foran villaen i Vedbæk. ”Safari” havde oprindeligt gaffelrig og et sejlareal på 335 m², men apotekeren riggede den om til bermudarig med en mast på knap 30 m og et sejlareal på 250 m². Unægteligt noget af en håndfuld at håndtere for sejl alene.
    4. generation af sejlglade Benzon’er er Eggert Benzon, som fik sin sejladsmæssige opvækst i jolle og 15 meteren. Hans far Niels Benzon gav ham tidligt en Folkebåd for at hjælpe klassen på vej, men Eggert Benzon har især sat sit præg på Soling-klassen, hvis formand han var, da Solingen blev olympisk. Efter Folkebåden valgte Eggert Knarr’en. Mange har givet kigget misundeligt efter hans blanke mahognihavkrydser ”Camelot”, men Eggert Benzon bor nu i USA.
    Eggert Benzon Foundation var med til at starte Danmarks Museum for Lystsejlads – venerationen i familien for lystsejlads er aldrig mindsket.


Danmarks Museum for Lystsejlads • Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook