Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook Login
topimg.jpg
topimg2.jpg

Effektliste

Effektliste

Tilbage til liste

8004 - Viggo Jacobsen
Placering:IT arkiv
Tilgået:
Bygget:
Udgivet:
   

Klik på billedet for at se fuld størrelse.

Viggo Jacobsen.
Foto: Henrik Hansen.

Beskrivelse:

Viggo Jacobsen, Optimist-jollens ”udenrigsminister”

 

Af Bent Lyman

 

    Viggo Jacobsen rundede et meget skarpt hjørne i sit liv, da han fejrede sin 90 års fødselsdag i 2004 sammen med rigtig mange trofaste venner i Århus Sejlklub.
En af de særligt værdsatte gæster var P.G. Hansen fra Hvidovre, som Viggo har kørt parløb med siden Optimist-jollens fødsel i Danmark i 60’erne.

    Viggo Jacobsen er en rigtig Århus-dreng med store visioner, og han var noget af en foregangsmand allerede i drengeårene.
    Viggo så dagens lys i 1914, og hans interesse var tændt på modelsejlbåde, hvilket resulterede i Århus Modelsejlklub, selv om han var medlem af Århus Sejlklub. I mellemskolen og realen fik Viggo interesse for ”juniorundervisning” og ville indføre Juniorbåden, KDY 15m² som øvelsesbåd i Århus Sejlklub. Viggo havde ellers sejlet med klassekammerater og undervist dem i faderens 55 m² spidsgatter, i tiden før ungdomsarbejde var rigtigt etableret i danske sejlklubber.
    Det gik ikke med Juniorbåde, ungdomsarbejde og kapsejlads i den deciderede tursejlerklub Århus Sejlklub, så Viggo Jacobsen blev i 1931 en af ildsjælene i den nystartede Århus Yachtklub, hvor han blev leder af Juniorafdelingen og senere formand i to perioder over i alt 18 år.
    Viggo havde en drøm om at blive yachtkonstruktør, hvor forbilledet var Knut Reimers, men et besøg hos den berømte konstruktør overbeviste ham om, at det måske var lige besværligt nok. Efter realeksamen valgte Viggo at gå i tømrerlære frem for at få en bådebyggeruddannelse, og sammen med dragesejleren Poul Nielsen startede han samtidig ”Nielsen og Jacobsen Yacht Firma”, der solgte både og alt muligt bådudstyr.
    Det blev kun til to år i tømrerbranchen, og i bådfirmaet sluttede Viggo Jacobsen med en konstruktion af en 32 fods motorbåd, før han blev soldat, og efterfølgende gik han ind i faderens firma, som solgte papirvarer, pap og kartonnage.

    Det var en klog beslutning, for nu fik Viggo tid og råd til at dyrke sin fritidsinteresse sejlsport på næsten fuld tid. I 50 år arbejdede Viggo i firmaet i Meilgade i Århus, hvor han kunne bruge halvdelen af sin tid på fritidsinteressen sejlsport og halvdelen på arbejdet, men ofte slog tiden ikke til!
    Viggo Jacobsen havde altid været begejstret for Dragen, så det blev i denne klasse, han sejlede kapsejlads i en 10-årig periode, indtil han måtte erkende, at man ikke kan være alle steder på en gang og helligede sig firma og organisationsarbejde.
    Det var jo især ungdomsarbejdet, der lå Viggo stærkt på sinde, og da Optimist-jollen blev introduceret i Danmark, så Viggo straks jollens muligheder. Da P.G. Hansen var lige så inspireret, dannede de et parløb, hvor man senere talte om, at P.G. Hansen var indenrigsminister og Viggo Jacobsen udenrigsminister i Danske Sejlklubbers Optimist-jolle Organisation.

    Udenrigsministerposten tilskrives, at Viggo Jacobsen var med til at starte den internationale optimistorganisation IODA i 1965, hvor det første VM blev afholdt i Finland.
Viggo Jacobsen blev præsident i IODA og stod i spidsen for verdensmesterskaber afholdt på tre kontinenter gennem 16 år.
    I Dansk Sejlunion ønskede man ikke at lade Optimist-jollen have sin egen sektion, men mente, at den hørte ind under jollesektionen, og der gik faktisk hele 10 år, før Optimist-jollen kom med i D.S. Og man må sige, at Optimist-jollen nok er den største succes til dato i dansk sejlsport.
    Det har altid været småt med økonomiske midler til ungdomsarbejde, så Viggo Jacobsen fik den ide at arrangere bådudstillinger i Århus, hvor overskuddet skulle gå til optimister og juniorer. Første år gav et underskud, som Viggo måtte tage på egen kappe, men derefter blev det til pæne overskud.
    Viggo Jacobsen forsøgte i sin 2. formandsperiode i Århus Yachtklub at sammenlægge yachtklubben med Århus Sejlklub, da det jo giver åbenlyse fordele med et større fællesskab, men da der var mere end dobbelt så mange medlemmer i yachtklubben, gik forsøget i vasken, da sejlklubsmedlemmerne ikke følte, at de ville få tilstrækkelig indflydelse.
    Men visionen holdt, og det var en stor dag for Viggo, da de to Århusklubber endelig fandt sammen.
Sin høje alder til trods har Viggo stadig noget, han gerne vil nå, og visionen er en bog om ”et langt liv i og med sejlsport”. Vi håber det lykkes.

    I foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads har vi nydt godt af Viggos dedikerede medlemskab. Altid lidt diskret ved særlige lejligheder, når et eller andet skulle indvies, listede han en check til foreningen ned i lommen på undertegnede, formanden for foreningen. Viggo mødte tidligere altid op til vore seancer i foreningen, selv om bentøjet gjorde flere og flere knuder.
    I 2006 meddelte Viggo mig, at det var lidt besværligt med de kontingent-giroindbetalinger, og da han gerne ville give museet 1.000 kr. om året, havde han taget en check med på kr. 10.000, og så måtte vi gerne vente med at sende opkrævninger de næste ti år.


Danmarks Museum for Lystsejlads • Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook