Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook Login
topimg.jpg
topimg2.jpg

Effektliste

Effektliste

Tilbage til liste

8005 - Poul Gustav Hansen, eller blot PG
Placering:IT arkiv
Tilgået:2011-04-02
Bygget:
Udgivet:
   

Klik på billedet for at se fuld størrelse.

PG- med det borgerlige navn Poul Gustav Hansen.
Foto: Henrik Hansen.

Beskrivelse:

PG - en pioner i dansk sejlsport

af Henrik Hansen

    Et af KDY’s ældste medlemmer, Poul Gustav Hansen, eller blot PG, rundede i 2006 90 års mærket på sin livslange sejlads som aktiv sejler, kapsejladsdommer, som ildsjæl i dansk sejlsports ungdomsarbejde og årtiers arbejde for Dansk Sejlunion.
    PG var i midten af halvtredserne en af de første, der så Optimist-­jollens fantastiske potentiale som børne- og ungdomsjolle, og i begyndelsen af tresserne var han initiativtager til den strukturerede form af Dansk Sejlunion, der har fungeret helt frem til i år.
    De allerførste danske Optimist-joller kom på vandet i Vordingborg i 1954, hvor jollesejlende forældre havde bygget fire joller efter den amerikanske konstruktør Clark Mills tegninger.
På det tidspunkt var PG’s første store mission som formand for Hvidovre Sejlklub Suset fuldført, nemlig etableringen af en rigtig havn i Hvidovre.
    Da PG samme år blev præsenteret for den nye jolle, så han straks en enestående mulighed for at lade skolebørn komme ud og lære at sejle og blive fortrolige med vandet på en billig måde. Desuden åbnede en billig selvbyggerjolle, der dengang kunne bygges for 250-300 kroner, muligheden for at etablere et bredere ungdomsarbejde i sejlklubben.
    Via sit arbejde som sløjdlærer og viceskoleinspektør på Strandmarksskolen i Hvidovre fik PG nu søsat et aftenskolehold med Optimist-byggeri for både forældre og store skoleelever. Blandt de børn, der fik Optimist-jolle den vinter, kan nævnes KDY’s senere viceformand Ib Ussing Andersen, masteproducenten Joh­n ”Mast” Christensen og sekretariatschef i Søsportens Brancheforening Hans Andersen.
Allerede den følgende sæson fik PG arrangeret de første kapsejladser og to år senere Landsskolekapsejladsen, der første gang blev vundet af Ib Ussing Andersen.
    Aftenskolebyggeriet af Optimist-joller vakte hurtigt dagbladenes opmærksomhed og skabte interesse for den nye jolle landet over. PG tog på utallige foredragsturneer rundt i sejlklubberne, og i 1961 var PG og Viggo Jacobsen, Århus, initiativtagere til den landsdækkende Optimist-organisation DSO, som PG blev den første formand for.
    PG blev medlem af KDY i 1958 og fik hurtigt en god støtte i klubben, hvor især daværende formand for KDY, Tage Peetz, og senere generalsekretær Eyvind Peetz, var aktivt medvirkende, da det første nordiske stævne blev afholdt på Peblingesøen i København.
    Arbejdet med den kredsinddelte Optimist-organisation inspirerede PG til en reform af Dansk Sejlunion. I et energisk samarbejde med især den senere formand for Dansk Sejlunion, Mogens Maag, og formanden for Skovshoved Sejlklub, Erik Aa­gaard, blev der udarbejdet et forslag til ny struktur, der blev vedtaget på Sejlerdagen i midten af tresserne.
    Det blev et livslangt venskab med Mogens Maag, der førte PG ind i en ny fase af sit sejlerliv som meget respekteret kapsejladsdommer. Med sin sædvanlige ildhu satte PG sig omhyggeligt ind i sin nye passion, hvor han især blev berømmet for sine startlinier og hans respekt for, at sejlerne skal have en så god og fair sejlads som muligt. Adskillige sejlere har fx prøvet at teste startlinie for PG.
    I mange sæsoner var PG fast dommer ved OK-jollerne og Folkebådenes mesterskaber, og det medførte, at han blev æresmedlem af Folkebådsklubben. Han har også været dommer ved adskillige KDY-kapsejladser for klassebåde. Sidste gang var som baneleder ved KDY’s VM for kvinder, ISAF’s World Women Championship, i firserne. Det var en af PG’s sidste kapsejladser, inden han trak sig tilbage som dommer på toppen af sin karriere.
    PG sad i Dansk Sejlunions hovedbestyrelse i flere valgperioder, hvor han var aktiv i ungdomssektoren og opbyggede uddannelsessektoren med fx dommeruddannelserne.

 

    Nu har PG i adskillige år koncentreret sit sejlerliv om sin 45 m² Utzon-spidsgatter ”Fant”, hvor KDY’s stander altid er sat, og som standard står blank i lærk i en alder at næsten 60 år. Den byggede PG som selvbyggerbåd sammen med sin hustru Gudrun, der var en utrolig stor støtte for ham i hans engagement i sejlsporten og trofast fulgte ham ud til stævner. Gudrun gik bort blot få måneder før PG’s 90 års fødselsdag.
    Allerede fra barnsben var det sejlsporten, der trak i PG. Hans far var lystsejler, mens farfaderen og oldefaderen begge var rigtige skippere med egen båd. I barndommen boede PG et stenkast fra havnen i Næstved.
    Havnen, kanalen og farvandet ved Karrebæksminde blev barndommens land for PG, der hurtigt mestrede sin lille, simple jolle, som han styrede med en åre eller blot ved at trimme sejlene. Det var en jollen, som PG beskriver som to Optimist-joller, der er sat sammen ved hækkene.
    PG har brugt en stor del af sit liv på at gøre dansk sejlsport bedre og bredere. Det er han blevet hædret for med en Initiativ­pris fra Dansk Sejlunion i 1956 for sit Optimistarbejde,  Dansk Sejlunions Ærestegn og Dansk Idræts-Forbunds Ærestegn.


Danmarks Museum for Lystsejlads • Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook