Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook Login
topimg.jpg
topimg2.jpg

Lån en båd som medlem

Bliv medlem af foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads

Medlemskab koster 300 kr /året. 
Du bliver medlem ved at sende en mail til indmeldelse@lystsejlads.dk
 

Udlån af museets sejlende flåde

Som medlem af Danmarks Museum for Lystsejlads kan du låne museets både.
Bådene kan lånes 1 dag gratis.
Udover 1 dag betales låneafgift for båden på 200 kr./dag.
Hver båd styres af et bådelaug hvorfra 2 står som koordinatorer og udlånere på vegne af museet.
Retten til lån afgøres af koordinatorerne, der sikrer at kompetencerne til at sejle båden er tilstede.
Bådenes stand berigtiges af begge parter ved start af lånet.
Bådene afleveres i samme stand som ved start af lån.
Bådene er ansvarsforsikrede. Ved skader på egen (museets) båd forbeholder museet sig ret til at kræve et tilskud til reparationen på max kr. 2.500.
Låneafgiften betales før start af lånet og driftsomkostninger ved lånet betales af låner (fx havnepenge eller benzin).
Låner sørger selv for at der er redningsudstyr til alle ombordværende personer.
Låneaftale er underlagt dansk ret, og enhver tvist som måtte opstå med nærværende låneaftale, afgøres ved de almindelige domstole.
Ønsker man at låne en båd, så kontakt daglig leder, Jay, på tlf. 61462540 eller skriv til os på post@lystsejlads.dk
 
Alle spørgsmål og henvendelser er velkomne!

Danmarks Museum for Lystsejlads • Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook