Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook Login
topimg.jpg
topimg2.jpg

Effektliste

Effektliste

Tilbage til liste

3039 - "Vi"
Placering:Museumshallen
Tilgået:
Giver:Danmarks Museum for Lystsejlads
Bygget:
Udgivet:
   

Klik på billedet for at se fuld størrelse.

 

Historik:

Ælling

Klasse/entypebåd til tur- og kapsejlads 1898

Konstruktør: Alfred Benzon, 1855-1932
Byggeperiode 1900 til 1903

Længde: 7,22 m
Vandlinie: 5,02 m
Bredde: 1,88 m
Dybgang: 0,84 m
Deplacement: 1,27 tons
Gaffelrig: 24,3 m²

Ælling er Danmarks første entype-båd. Grosserer Oskar Ekman var så vidt vides den første i Danmark, som fremkom med tanken om klasse/entypebåde. Dermed slap man for at beregne respittider på kapsejlads, og bådene ville blive billigere. Idéen havde han fra England, hvor man i flere år havde bygget one-design både, og på dansk blev betegnelsen entype-både.
Den engagerede konstruktør Alfred Benzon tog som den første idéen op og tegnede Ælling i 1898, en lille 16 fods åben kutter.
Bådebygmester N.H. Nielsen i Skovshoved (han byggede museets flagskib ”Runa” i 1910) påtog sig at bygge Ælling’er og over to år byggede N.H. Nielsen 12 Ælling’er til en pris af kr. 900,- pr. styk!
Det var besluttet, at der ikke måtte bygges flere end de 12, da nye både kunne være hurtigere end de lidt ældre.
På billedet ses Ælling’en ”Marie”, som blev brugt som øvelsesbåd i marinen. Til klassen brugte man kun de to sejl, fokken og gaffelsejlet.
Kjøbenhavns Amatør Sejlklub KAS ejede 2 Ælling’er, og de var ofte de privatejede kapsejladsmæssigt overlegne.
Mange Ælling’er blev forsynet med et ruf, så de egnede sig til tursejlads.
Ælling blev en stor succes, og det førte til, at Alfred Benzon blev opfordret til at konstruere en større båd efter de samme linier men med kahyt.
Det blev til Ternen med 20 fods vandlinie, som bådebygmester N.H. Nielsen i Skovshoved byggede seks af, hvorefter klassen ophørte.

Beskrivelse:

Benzon, Ælling klubbåd i KAS


Danmarks Museum for Lystsejlads • Frederiksø 16F • DK-5700 Svendborg • +45 61 46 25 40

Adresse Telefon Email Facebook